El ghosting en la parella

El ghosting en la parella

El ghosting en la parella, per desgràcia, és tendència. Un terme que ve de l’anglès: ghost, fantasma, i que es refereix a aquelles persones, que poden estar iniciant algun tipus de relació amb una persona, i de sobte, un dia desapareixen com un fantasma.Tot sembla anar bé, i, no obstant això, es produeix aquesta desaparició. L’amor és una cosa viva…